FACULTY

Western Instruments Faculty

Piano

Victor Ong

Violin

Zhao Tian

Vocals

Kira Lim

Piano

Victor Ong

Violin

Zhao Tian

Vocals

Kira Lim

Chinese Instruments Faculty

Erhu

Chew Jun Ru

Guzheng

Wang Kena

Yangqin

Sow Yoke Yee

Erhu

Chew Jun Ru

Guzheng

Wang Kena

Yangqin

Sow Yoke Yee

Dance Faculty

Drama Faculty

Dance

Max Ko

Drama

Claire Teo

Enquire NOW

    Sign up Now!